راه حلهای ما

طراحی و استفاده از CoE

بررسی اجمالی

با ایجاد راه حل های استراتژیک که نتایج کسب و کار ملموس را ارائه می دهد ، مرکز تعالی مرکز لونا به برندها کمک می کند تا به یک شرکت چابک تر برسند و از منظره دیجیتال حرکت کنند.

مرکز لونا می داند که بهینه سازی کسب و کار مدرن نیست ، بلکه از نوآوری ناشی می شود ، به همین دلیل ما یک CoE را برای ایجاد یک محیط فراهم می کنیم تا کارمندان بتوانند ضمن کار برای شما ، پتانسیل کارآفرینی خود را باز کنند.

مرکز لونا می داند که بهینه سازی تجارت مدرن از مقیاس ناشی نمی شود بلکه ناشی از نوآوری است. ما می خواهیم یک CoE ایجاد کنیم تا محیطی را ایجاد کنیم که کارمندان بتوانند پتانسیل کارآفرینی خود را هنگام کار برای شما باز کنند. این مرکز به صورت یک فضای مشترک طراحی شده است که افراد می توانند در مدیریت تحول در شرکت درک و مشارکت کنند. شما باید بتوانید تجارت خود را به هر روشی که انتخاب کرده اید ، رشد دهید ، این مرکز به شما و کارمندان کمک می کند تا مشخص کنند که کدام سمت را برای انجام کار خود می خواهید.

این امر نه تنها به شما کمک می کند تا به صورت ارگانیک راه حل هایی را برای نیازهای شغلی خود پیدا کنید بلکه به عنوان راهی برای تقویت فرهنگ شرکت و انتشار سریع مفاهیم خام و بالغ برای کارمندان نیز خدمت می کند. CoE یک مهلک اصلی در دستگاه تجارت مدرن چابک است که باعث می شود سازمان شما از درون رشد پیدا کند و با هر گونه تغییراتی که ممکن است با استفاده از منابع خود با آن روبرو شوید سازگار شود. از طریق اقدامات مختلف برای ایجاد ظرفیت های مختلف ، مرکز لونا می خواهد اطمینان حاصل کند که افرادی که دانش پیچیده ای دارند و در نهایت افرادی که بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری می کنند ، می توانند تصمیمات کلیدی بگیرند و تجارت را هدایت کنند. با استفاده از منابعی که قبلاً در اختیار دارید و با بهره گیری بیشتر از تیم خود ، مرکز لونا می تواند به شما در دستیابی و پایداری رشد و منبع پایدار نوآوری کمک کند.

سالها تجربه

0+

سالها تجربه
خبرگان خبره

0

خبرگان خبره
رضایت کاربر نهایی

0%

رضایت کاربر نهایی
دستیابی جهانی

0کشورها

دستیابی جهانی
میز خدمات

024/7

میز خدمات

خدمات فناوری اطلاعات مدیریت شده ما به شما کمک می کنند تا موفق شوید. بیایید شروع کنیم