λύσεις μας

Μοντελοποίηση κοινών υπηρεσιών

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι εμπειρογνώμονες κοινών υπηρεσιών μοντελοποίησης υπηρεσιών μας βοηθούν να γίνουν πιο ευέλικτες οι επιχειρήσεις, να επιτύχουν επιχειρησιακή αριστεία πλοήγηση στο ψηφιοποιημένο τοπίο του σήμερα (και του αύριο), όλα παράλληλα με απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα,

Το Luna Center μετακινεί τις κοινές υπηρεσίες στο επόμενο επίπεδο - θέλοντας να ενσωματώσει τμήματα όπως το ανθρώπινο δυναμικό, τα οικονομικά, τις επιχειρήσεις, την πληροφορική, την αλυσίδα εφοδιασμού ή / και άλλες διοικητικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων σε ένα ενιαίο πλήρως λειτουργικό κέντρο κοινής εξυπηρέτησης ή λειτουργίας.

Οι κοινές υπηρεσίες στους οργανισμούς, ιδίως στα τμήματα πληροφορικής ή στις ομάδες ανάπτυξης λογισμικού, αντιμετωπίζουν νέες και συνεχώς μεταβαλλόμενες πιέσεις, όπως η ταχεία αλλαγή των εσωτερικών προτύπων υποστήριξης των πελατών, η διακοπή της τεχνολογίας, οι εναλλακτικές μορφές παροχής υπηρεσιών όπως οι παροχείς cloud και outsourcing, ζητήματα κεφαλαίου και άλλα, προσθέτοντας ένα κλίμα προκλήσεων για οποιοδήποτε κέντρο ή λειτουργία κοινών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να αναπτύσσουμε και να προσφέρουμε ένα κέντρο ποιότητας ή κοινής υπηρεσίας κοινής εξυπηρέτησης έχει γίνει ένας κρίσιμος παράγοντας για τη μελλοντική επιτυχία κάθε οντότητας επιπέδου επιχείρησης.

Το Luna Center μετακινεί τις κοινές υπηρεσίες στο επόμενο επίπεδο - θέλοντας να ενσωματώσει τμήματα όπως το ανθρώπινο δυναμικό, τα οικονομικά, τις επιχειρήσεις, την πληροφορική, την αλυσίδα εφοδιασμού ή / και άλλες διοικητικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων σε ένα ενιαίο πλήρως λειτουργικό κέντρο κοινής εξυπηρέτησης ή λειτουργίας. Παρουσιάζοντας τέτοια αποτελέσματα, όπως τα σημαντικά μειωμένα γενικά έξοδα και πολύ χαμηλότερο κόστος για τις βελτιωμένες σχέσεις προμηθευτών και τη διαρκή διαλειτουργική συνεχή βελτίωση, οι πελάτες της Luna Center βρίσκουν πολλά οφέλη στην προσέγγιση των κοινών υπηρεσιών.

Χρόνια εμπειρία

0+

Χρόνια εμπειρία
Πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες

0

Πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες
Ευχαρίστηση τελικού χρήστη

0%

Ευχαρίστηση τελικού χρήστη
Παγκόσμια εμβέλεια

0χώρες

Παγκόσμια εμβέλεια
Γραφείο εξυπηρέτησης

024/7

Γραφείο εξυπηρέτησης

Η υποστήριξή μας στο IT θα σας βοηθήσει να πετύχετε. Ας αρχίσουμε