λύσεις μας

Εμπειρογνώμονες μετανάστευσης σύννεφων

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Με γνώμονα τον πελάτη, δημιουργώντας στρατηγικές λύσεις βασισμένες σε cloud που προσφέρουν απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα, οι υπηρεσίες μετανάστευσης του cloud της Luna Center βοηθούν τις επιχειρήσεις να περιηγηθούν στο ψηφιακό τοπίο.

Χάρη στην προσέγγιση που βασίζεται σε λύσεις, δεσμευόμαστε επίσης να αλλάξουμε την τοπική ρύθμισή σας, όπου χρειάζεται, για να συνδεθείτε με τη νέα σας υποδομή σύννεφο, με την υπόσχεση να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά πριν τερματιστεί η εγκατάστασή σας.

Οι εμπειρογνώμονες στο εσωτερικό μας είναι όλοι για λύσεις, κάνοντας το μέγιστο όφελος, την ελάχιστη απαίτηση μας. Μπορούμε να διαχειριστούμε όλες τις τεχνικές, υπηρεσιακές και εμπορικές πτυχές της μετεγκατάστασης των συστημάτων παλαιού τύπου στο cloud, το οποίο διασφαλίζει ότι τα δεδομένα και το λογισμικό σας μεταφέρονται χωρίς προβλήματα και ασφάλεια και ότι είναι πλήρως ενσωματωμένα στη νέα σας υποδομή cloud. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε και να εφαρμόζουμε στρατηγικές μετανάστευσης για τη μετακίνηση δεδομένων, εφαρμογών ή άλλων επιχειρησιακών στοιχείων κρίσιμης σημασίας από ένα επιχειρηματικό περιβάλλον σε περιβάλλον στο cloud ή τη μεταφορά αυτών των στοιχείων από ένα περιβάλλον υπηρεσίας σύννεφο σε άλλο.

Τα ολοκληρωμένα μας προγράμματα συνέχισης της επιχείρησης και αποκατάστασης καταστροφών ελέγχονται πλήρως και επικυρώνονται, εξασφαλίζοντας ότι η ομάδα μας είναι ικανοποιημένη και σίγουρη ότι η μετανάστευση ήταν επιτυχημένη, πριν την παραδώσουμε σε εσάς για αυστηρούς ελέγχους. Χάρη στην προσέγγιση που βασίζεται σε λύσεις, δεσμευόμαστε επίσης να αλλάξουμε την τοπική ρύθμισή σας, όπου χρειάζεται, για να συνδεθείτε με τη νέα σας υποδομή σύννεφο, με την υπόσχεση να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά πριν τερματιστεί η εγκατάστασή σας.

Χρόνια εμπειρία

0+

Χρόνια εμπειρία
Πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες

0

Πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες
Ευχαρίστηση τελικού χρήστη

0%

Ευχαρίστηση τελικού χρήστη
Παγκόσμια εμβέλεια

0χώρες

Παγκόσμια εμβέλεια
Γραφείο εξυπηρέτησης

024/7

Γραφείο εξυπηρέτησης

Η υποστήριξή μας στο IT θα σας βοηθήσει να πετύχετε. Ας αρχίσουμε