λύσεις μας

Σύμβουλοι αποθήκης δεδομένων

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων Luna Center βοηθούν τις επιχειρήσεις στην πλοήγηση στις ανάγκες τους σε δεδομένα και δημιουργούν στρατηγικές επιχειρησιακές λύσεις που προσφέρουν απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Οι εμπειρογνώμονες της αποθήκης δεδομένων Luna Center μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να διαχειριστεί καλύτερα και να αξιοποιήσει τα δεδομένα της ... ισχυρή, κλιμακωτή και ανθεκτικά σχεδιασμένη, ικανή να χειριστεί ΟΛΑ τα δεδομένα.

Οι Αποθήκες Δεδομένων είναι κεντρικές αποθήκες ολοκληρωμένων δεδομένων από μία ή πολλές πηγές που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αναφορά και την ανάλυση δεδομένων. Οι σύμβουλοι αποθήκης δεδομένων της Luna Center μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να διαχειριστεί καλύτερα και να αξιοποιήσει τα δεδομένα της, παρέχοντας ένα πιο ισχυρό, κλιμακωτό και εύρωστο αρχιτεκτονικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση της αύξησης της ποικιλίας, του όγκου, της ακεραιότητας και της ταχύτητας των δεδομένων.

Συγκεκριμένα, μπορούμε να βοηθήσουμε στον εκσυγχρονισμό της υποδομής αποθήκευσης δεδομένων σας, βελτιώνοντας την απόδοση και την ευκολία χρήσης για τους τελικούς χρήστες, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα, μειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Συνολικά, η πλήρης σειρά υπηρεσιών μας περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις με προφίλ δεδομένων, τυποποίηση δεδομένων, απόκτηση δεδομένων, μετασχηματισμό δεδομένων και ολοκλήρωση.

Χρόνια εμπειρία

0+

Χρόνια εμπειρία
Πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες

0

Πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες
Ευχαρίστηση τελικού χρήστη

0%

Ευχαρίστηση τελικού χρήστη
Παγκόσμια εμβέλεια

0χώρες

Παγκόσμια εμβέλεια
Γραφείο εξυπηρέτησης

024/7

Γραφείο εξυπηρέτησης

Η υποστήριξή μας στο IT θα σας βοηθήσει να πετύχετε. Ας αρχίσουμε