βιομηχανία

Βοηθητικά προγράμματα

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας

Η αυξανόμενη εξάρτηση από νέες πηγές ενέργειας, παράλληλα με την αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, απαιτεί πρωτοφανή επιχειρησιακή ευελιξία - και επενδύσεις σε ψηφιακά τόσο για τους παραδοσιακούς φορείς εκμετάλλευσης όσο και για τους νεοεισερχομένους.

Τομείς

Οι τομείς της βιομηχανίας που εξυπηρετήσαμε περιλαμβάνουν

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  Οι υπηρεσίες ηλεκτρικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας της Luna Center αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

   

 • ΑΕΡΙΟ

  Βοηθάμε τις εταιρείες αερίου να βρουν νέα ανάπτυξη βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και βελτιστοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία.

 • ΝΕΡΟ

  Η πρακτική των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας έχει τη βιομηχανία και την ψηφιακή εμπειρία που χρειάζονται οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας για τη δημιουργία νέας επιχειρησιακής αξίας.